VIC DANA: Mujo i Fata zagrljeni na klupi

Sede Mujo i Fata zagrljeni na klupi i kaže Mujo:

– Fato, vidi one dve ptice na grani, kako su zaljubljene. Hoćemo li i mi tako?

A Fata odgovori:

– A ne znam Mujo, verovatno će grana pući!

Mujo u zatvoru

Mujo zaglavio u zatvoru, ode Fata u posetu pa ga pita:- Kako ti je ovde?

Mujo odgovara:- Kao kao kuće!

– Super. Kako to misliš, kao kod kuće?

– Vidi Fato, hrana je neukusna, garderoba neispeglana, nema se*sa i ne smem da izlazim!

Voze se Milo, Obama i Putin limuzinom

Voze se Milo, Obama i Putin limuzinom i stanu u jednom delu grada.

Izađe Putin ispruži ruku ispred sebe i kaže:

– Ovo je Moskva prepozajem je po hladnoći.

Izađe Obama ispruži i kaže:- Ovo je Njujork prepoznajem ga po sočnim viršlama.

Izađe Milo ispruži ruku i kaže: – Ovo je Konik.

– Kako znaš? – pitaju Obama i Putin.

A kaže Milo: – Nema mi sata.

Mujo kod gatare

Dolazi Mujo kod gatare i kuca na vrata.

– Ko je? – upita gatara.

Čuj ko je… Valjda ti gledaš u tu kuglu. Zar ne vidiš ko je? – odgovori Mujo.

U PEKARI

Ula­zi čo­vek u pe­ka­ru s ma­skom na oči­ma.

– Mo­lim jed­nu in­te­gral­nu ki­flu.

– U re­du, go­spo­di­ne.

A za­što ste ma­sku sta­vi­li pre­ko oči­ju?

– Da ne vi­dim bu­rek.