Na hrvatskim kovanicama evra šahovnica i Tesla

Кomisija za novac Hrvatske narodne banke utvrdila je konačni prijedlog motiva za nacionalne strane budućih hrvatskih kovanica u evrima – predloženi motivi su šahovnica, geografska karta Hrvatske, kuna, glagoljica i Nikola Tesla.

Vlada Hrvatske je saopštila da će prijedloge razmotriti Nacionalno vijeće za uvođenje evra kao službene valute u Hrvatskoj, te da će o tome Vlada donijeti zaključak.

“Pritom će šahovnica kao motiv biti zajednička podloga na svim kovanicama, a ostali će motivi na apoenima biti raspoređeni na sljedeći način:

– na kovanici od dva evra biće prikazana geografska karta Hrvatske, na jednom evru motiv kune, na 50, 20 i 10 centi Nikola Tesla, a na jednom, dva i pet centi naći će se motiv glagoljice”, ističe se u saopštenju.

(Srna)