CARSTVO INKA – CARSTVO BEZ NOVCA, ALI NIKO NIJE BIO GLADAN

U 15. i 16. veku carstvo Inka bilo je najveće na prostorima Južne Amerike. Sa centrom u današnjem Peruu, carstvo Inka se protezalo preko vrhova Anda do obale i uključivalo je delove današnje Kolumbije, Čilea, Bolivije, Ekvadora i Argentine.

Carstvo INKA

Carstvo je bilo povezano mrežom izvanrednih puteva. Imali su mnogo hrane, tekstila, zlata i lišća koke. Bili su majstori gradnje Novog sveta. Uprkos svemu tome nikada nisu imali novac, a nisu imali ni jednu jedinu pijacu. Carstvo Inka možda je i jedina napredna civilizacija u istoriji koja nije imala klase, niti trgovinu.

Arhitekte su projektovale ogromne piramide, složene sisteme vodovoda, velike hramove – Pčakamak i planinske gradove – Maču Pikču. Sve to uspevali su bez trgovine i novca. Bez prodavnica i tržnica, nije bilo potrebe za novcem, niti se on mogao potrošiti.

Svaki podanik carstva dobijao je iz magacina sve sto mu je bilo potrebno, uključujući hranu, alat, sirovine i odeću, bez potrebe da kupuje bilo šta. Inke su ulazile u svet trgovine samo sa strancima.

Tajna njihovog velikog bogatstva možda je ležala u neobičnom sistemu oporezivanja. Umesto plaćanja u novcu, svako od njih morao je da radi za državu. U zamenu za rad, dobijali su sve što im je potrebno za život.

Zanimljivo je da su čak i preminuli zemljoposednici mogli i dalje da budu vlasnici imanja, a njihove porodice da preuzimaju bogatstvo u njihovo ime.

Terase arheološkoga nalazišta Moray u Peruu (Foto: .izzi.digital)

Razvoj najveće tehnologije navodnjavanja terasa bio je neophodan za efikasnu poljoprivrednu proizvodnju. Rezultat te strategije bila je dugoročna obezbeđenost hrane i mogućnost carstva da nahrani veliku populaciju.

Neki smatraju da je Carstvo Inka bilo idealan predstavnik države blagostanja, dok ga drugi nazivaju autoritarnom monarhijom. Istina je da su Inke verovatno stvorili carstvo kao i mnogi drugi. Njegove vođe bile su ometene građanskim ratom i sukobima među plemstvom, a robovi i radnici gradili. Ono što je zanimljivo je to što su svi, pa i robovi, uvek bili siti.

FB grupa: Niste znali