Migranti, već ih ima najmanje 50 000 na granici sa Grčkom…. (video)

Trenutno stanje na jednom od graničnih prelaza između Grčke i Turske.

Procjene su da u ovo momentu u međuprostoru između Grčke i Turske granice nalazi oko 50 hiljada migranata, koji po svaku cijenu žele da uđu na teritoriju EU (Grčka). Situacija se ubrzano pogoršava praktično na svim dijelovima granice usled stvaranja „čepova“. Migranti pokušavaju da preskoče žičanu ogradu i kamenicama gađaju grčku policiju .

Da li su ovo napaćene izbjeglice, žene djeca?

Meci upozorenja i ispaljivanje gasa prema grupisanim migrantima koji pokušavaju uću u EU. Šta će prije da se desi, pucanje granice ili pucanje pravim mecima prema migrantima?

Na ovome dijelu Grčko-Turske granice spriječen je ulazak skoro 10000 migranata u poslednja 24. sata , prilikom sprječavanja ulaska uhapšena su 73 migranta . Pogledajte koliko ih još čeka da pokušaju da uđu u Grčku, odnosno u EU.

Migranti su u „međuzoni“ između dvije granice zapalili šumu , policija je čitavu noć bila u blizini da spriječi pokušaj ulaska u Grčku. Pitanje je koliko će ovo da traje i kako će se završiti.

twitter, mediji